Kullanıcı Sözleşmesi

PREMİUM KİRALAMA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. Taraflar

 

Bu Premium Kiralama Üyelik Sözleşmesi (kısaca "Üyelik Sözleşmesi"),

Bir tarafta, https://www.premiumkiralama.com ile premium.tahsilat.com.tr ve mobil cihazlardaki uygulamalarının sahibi olan, merkezi   Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza Kat:4 Dolmabahçe Şişli İstanbul adresinde olup diğer künye bilgileri de aşağıda madde 3’te yer alan Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş. (kısaca “BOPK”)

İle

diğer tarafta, https://www.premiumkiralama.com ile premium.tahsilat.com.tr internet siteleri ve mobil cihazlar için geliştirilen uygulamalara, aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan internet sitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (kısaca “Üye”)

arasında (birlikte kısaca “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak da anılabileceklerdir), aşağıdaki şartlar Taraflarca kabul edilerek akdedilmiştir:

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu BOPK’ın sahip olduğu https://www.premiumkiralama.com ile premium.tahsilat.com.tr internet siteleri ve ilgili mobil cihaz uygulamalarının genel kullanım şartları, kurallar, üyenin internet sitesinden, mobil cihaz uygulamalarından ve BOPK tarafından sunulan çeşitli ürün ve hizmetlerden faydalanma şartları, kişisel verilerinin işlenmesine dair düzenlemeler ve yasal sorumlulukların belirlenmesidir.

 

3. İletişim Bilgileri

“Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Ticaret A.Ş.” için:

Adres: Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza Kat:4 Dolmabahçe Şişli İstanbul

Telefon No : 0850 252 44 44

KEP adresi:  borusanotomotivpremium@borusan.hs03.kep.tr

Mersis No : 0180044716400016

İstanbul Ticaret Sicili No:  841343

BOPK, “İstanbul Ticaret Odası”na (İTO) ve “Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği”ne (TOKKDER) üyedir.

 

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.a) Üyelik bilgileri: Üyelik sözleşmesinin kurulabilmesi için Üye’nin  https://www.premiumkiralama.com ile premium.tahsilat.com.tr internet sitelerinde ve mobil cihaz uygulamalarında kendisinden talep edilen bilgileri (örneğin, TC kimlik numaranız, adınız, soyadınız, şirket/firma unvanınız, mesleğiniz, adresiniz, e-posta adresiniz, sabit ve/veya cep telefon numaranız gibi) tam ve doğru olarak doldurması, belirleyeceği şifreyi girmesi ve belirtilen onay/izinleri vermesi gerekmektedir. Üyelik bilgilerinde herhangi bir eksiklik olması halinde Üye BOPK’ın 0850 252 44 44 numaralı müşteri hizmetleri hattını arayabilir veya internet sitesi üzerinden üyelik bilgilerini değiştirebilir.

4.b) Üyelik Bilgilerinin Güncelliği: Üye, internet sitelerine üye olurken verdiği kurumsal, kişisel ve diğer sair bilgilerin doğru olduğunu ve bunları değiştikçe güncelleyeceğini, bilgilerin doğru olmaması veya zaman içinde güncelliğini yitirmesi halinde BOPK’ın bundan kaynaklı olarak hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını şimdiden kabul eder.

4.c) Kredi kartı ve online ödemelerde BOPK lehine sorumsuzluk uyarısı ve 3D güvenlik zorunluluğu: Üye’lerin internet sitelerinden ve mobil uygulamalardan gerçekleştirdiği tüm kredi kartı işlemleri ve onayları, internet sitesi/mobil cihaz uygulaması ara yüzü üzerinden doğrudan doğruya Üye’nin ödeme işlemini yaptığı cihaz ile ilgili Banka, Kredi Kuruluşu ve/veya Ödeme Hizmet Sağlayıcıları arasında online ortamda gerçekleştirilmektedir. Online ödeme işlemlerinin herhangi biri BOPK tarafından gerçekleştirilmemekte veya onaylanmamaktadır. BOPK, kredi kartı bilgilerini de kayıt etmemekte ve saklamamaktadır. BOPK, müşterilerinin kredi kartı bilgilerinin güvenliğini korumak amacıyla, ödeme işleminin tamamlanması için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılmaktadır.

4.d) Kötüniyetli yazılımlara ve virüslere karşı önlem: BOPK, internet sitelerinin ve mobil uygulamalarının virüs ve benzeri kötüniyetli yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut teknik imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Ancak güvenliğin kesin olarak sağlanması için Üye de kendi virüs koruma programını devrede tutmalı ve şifresi dahil bilgilerinin gizliliğini sağlayacak kendi önlemlerini de almalıdır. BOPK, Üye’nin, internet sitesine veya ilgili mobil cihaz uygulamasına girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hatalardan, kötüniyetli girişimlerden ve bunların her türlü sonucundan sorumluluk kabul etmemektedir.

4.e) İçeriği, ürün ve hizmetleri BOPK’ın değiştirme hakkı: BOPK, internet sitesinin veya mobil cihaz uygulamalarının içeriğini veya Üye’lere sağlanan herhangi bir olanak ve/veya hizmeti dilediği zaman değiştirme veya sona erdirme ya da Üyeler’in bilgi ve/veya verilerini silme hakkını saklı tutar.

4.f) Üyelik Hesabının Kapatılması: BOPK tarafından sahteliğinden veya kötüye kullanılacağından şüphelenilen veya sahte ya da kötüye kullanıldığı BOPK tarafından belirlenen hesaplar, Üye’ye bildirimde bulunulmaksızın BOPK tarafından kapatılabilir veya dondurulabilir. Birden fazla veya sahte hesap ile ya da başkaca bir yolla sistemden haksız menfaat elde etme girişiminde bulunan ya da BOPK’ın ve/veya 3.kişilerin zararına hareket eden Üye’nin bu yollarla elde ettiği ve edebileceği tüm talep hakları ve kazanımları BOPK ve 3.kişi nezdinde korunmayacak; söz konusu durumun ihtara rağmen Üye tarafından düzeltilmemesi halinde ilgili ihlal, üyelik sözleşmese esaslı surette aykırılık hallerinden biri kabul edilerek Üye’nin üyelikten çıkarılması dahil BOPK tarafından gerekli görülen yasal haklar ve yasal yollara başvuru hakları da Üye aleyhine kullanılabilecektir.

4.g) Üyelik Sözleşmesinin BOPK tarafından değiştirilebilmesi: BOPK, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını, online sistem üzerinden veya e-postayla Üye’ye bildirerek ve yeni değişiklikler karşısında üyeliğe devam ya da üyeliği sonlandırma hakkını ona tanıyarak her zaman, yasalar dahilinde olmak kaydıyla, dilediği şekil ve kapsamda değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, üyeliğe devam seçeneğini tercih eden tüm Üyeler için yayın tarihinden itibaren hüküm ifade edecektir.

4.h) İçerikte yazım hatasının olması: İnternet sitesinde veya mobil uygulamada yer alan tüm ürün ve hizmet bilgileri mümkün olduğunca güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmış olacaktır. Ancak BOPK, dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın ürün ve hizmet bilgilerinde veya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta ve yazım ve tipografi hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

4.i) Teklif sayılmama: İnternet sitesinde veya mobil cihaz uygulamalarında yer alan herhangi bir bilgi veya veri, Türk Borçlar Kanunu anlamında BOPK’ı bağlayan bir teklif, vaat ve/veya taahhüt niteliğinde olmayıp, Üye’nin, ürün/hizmet taleplerinde, ayrıntılı bilgi, koşullar, güncel stok ve fiyat bilgisi için Borusan Otomotiv Premium İletişim Merkezi’ni (0850 252 44 44 numaralı müşteri hizmetleri hattı) araması gerekir.

4.j) Çerez kullanımı: İnternet sitesinden veya mobil cihaz uygulamalarından Üye’nin en verimli şekilde faydalanabilmesi ve kullanıcı deneyimini geliştirebilmek için BOPK, çerezler (cookie) kullanmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Üye, çerez kullanılmasını tercih etmiyorsa internet tarayıcısının veya cihazının ayarlarından çerezleri silmeli ya da engellemelidir. Ancak bunun BOPK’ın internet sitesinin veya mobil cihaz uygulamalarının Üye tarafından kullanımını olumsuz etkileyebileceğini Üye kabul etmiş sayılır. Üye, internet tarayıcısından veya mobil cihazından çerez ayarlarını değiştirmediği sürece, Üye’nin, anılan internet sitesinde ve/veya mobil cihaz uygulamalarında çerez kullanımını kabul ettiği varsayılacaktır. Toplanan verilerle ilgili düzenlemeler, www.premiumkiralama.com alan adlı internet sitesinde yer alan gizlilik politikasında ve ayrıca Aydınlatma Metni’ndedir.

4.k) Ürün ve hizmetlerin ek şartlara tabi olabileceği: İnternet sitesinde veya mobil cihaz uygulamalarında sunulan, tanıtılan ya da pazarlanan ürün ve hizmetler, özel ek bazı yararlanma şartlarına tabi olabilirler ve bu Üyelik Sözleşmesi tek başına, Üye’ye, o ürün ve hizmetlerden yararlanma hakkını vermez. Diğer deyişle, sadece bu Üyelik Sözleşmesini akdetmiş olmak, örneğin araç kiralaması yapmak, kiralanan araçla ilgili ek hizmetler satın almak ve/veya kiradan dönen aracı ikinci el olarak satın almak gibi ürün ve hizmetlerin sağlanacağının BOPK tarafından Üye’ye taahhüt edildiği anlamına hiçbir şekilde gelmez. Üye’den, örneğin, araç kiralaması yapabilmesi için, kendisinden istenebilecek teminatları vermesi, anlaşmalı bankalar nezdinde BOPK lehine özel bir tür kredili mevduat hesabı (DBS/DTS) açtırması, bir veya birden çok kendi adına ve yeterli limitli kredi kartını sisteme kaydetmesi ve bunlardan borç ve teminat dahil gerekli çekim yetkisini BOPK’a vermesi, çeşitli kredibilite araştırmasını sağlaması gibi koşulları yerine getirmesi istenebilir. Hatta yine de ve tüm bunlar Üye tarafından yerine getirilse bile BOPK’ın anılan türden ürün ve hizmet sunumunu yapmayı reddetmek hakkı her zaman için saklıdır.

4.l) Araç kiralama talepleri: BOPK, gerçek veya tüzel hiçbir kimseye, sadece bu Üyelik Sözleşmesinin akdedilmesiyle, araç kiralama yapmayı teklif, vaat ya da taahhüt etmemektedir. Üye veya ilgili kişi tarafından, BOPK’la aralarında bir kiralama akdinin kurulduğu iddiasının BOPK’a karşı (BOPK aleyhine olarak) ileri sürülebilmesinin ön koşulu, Araç Kiralama Çerçeve Sözleşmesi’nin, kiracılığını BOPK’ın kabul ettiği kimse tarafından, usulünce ve BOPK’ça geçerli kabul edilecek surette imzalanması ve sonrasında da o imzalı sözleşmenin BOPK tarafından BOPK kaşesi üstüne ve BOPK’ın yetkili imza yetkililerince ıslak imzalar atılarak bağıtlanmasıdır.

4.m) Üyelik Sözleşmesi’nin Yürürlüğü: Üye, online olarak sunulan hizmetlerden ve olanaklardan yararlanmaya başlandığı andan veya bu Üyelik Sözleşmesini onaylayan kutucuğu işaretlediği andan hangisi daha önce ise o andan itibaren bu Üyelik Sözleşmesi’nin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve Üyelik Sözleşmesi’nin (internet siteleri ve/veya mobil uygulamalarda yer alan tüm hüküm, şart, uyarı ve hukuki metinler dahil) kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul ve beyan eder.

 

5. Gizlilik

BOPK, Üye'lerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil yürürlükteki tüm mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. BOPK, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri https://www.premiumkiralama.com/kisisel-verilerin-korunmasi.aspx adresinde yer alan “BORUSAN OTOMOTİV PREMİUM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI”nda (kısaca “Politika”) detaylandırılan ve ayrıca “KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ”nde (kısaca “Aydınlatma Metni”) (aşağıda yer almaktadır) açıklanan kapsam, amaç ve şekillerde toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve sair şekillerde işleyebilmektedir. Politika ve Aydınlatma Metni, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz birer parçasıdır. Üye, https://www.premiumkiralama.com veya https://premium.tahsilat.com.tr internet sitesindeki ve/veya ilgili mobil uygulamalardaki olanaklardan ve/veya hizmetlerden yararlanarak ve/veya üyelik için bir hesap oluşturarak https://www.premiumkiralama.com/kisisel-verilerin-korunmasi.aspx linkinde Aydınlatma Metni’nde ve linkteki Politika’da belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve sair şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermiştir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki Üye haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi için Üye, linkteki Politika’yı inceleyebilir, ancak her halükârda aşağıdaki Aydınlatma Metni’ni okumuş ve kabul etmiştir.  

 

6. Üyelik Sözleşmesi’nin Sona Ermesi

Üye’ler BOPK’a ait iletişim adreslerinden yapacakları yazılı veya sözlü bildirim veya diğer üyelikten ayrılma seçeneklerinden biri ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve bedel ödemeksizin üyeliklerini sona erdirme hakkına sahiptir. Aynı şekilde BOPK da Üye’lerin üyeliklerini sona erdirme hakkına sahiptir.

 

Üye’nin üyeliğinin hangi nedenle olursa olsun son bulması, sisteme kaydettiği herhangi bir kredi kartının sistemden kaldırılması, iptali, limit yetersizliği veya BOPK’ın çekim yapma yetkisinin kısmen dahi kullanılamamasına neden olacak durumların ortaya çıkması durumunda veya benzeri bir olumsuzluk halinde BOPK’ın, Üye’nin kiracılık hakkını da sonlandırma yetkisi saklıdır.

 

7. İhtilafların Çözümü

BOPK, Üye’lerin haklı talep, şikayet ve başvurularını çözümlemek için iyiniyetle ve mümkün olan gayreti gösterecek olmasına rağmen herhangi bir uyuşmazlığın sulhen çözümlenememesi halinde Taraflar, Üye’nin somut olayda tüketici sıfatını taşıması halinde tüketicinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’nin yetkili olacağını, Üye’nin üye olarak yararlandığı hizmetlerin veya olanakların bir ticaret şirketinin veya gerçek ya da tüzel kişi olsa bile bir esnaf veya tacir işletmesinin ya da iktisadi amaçlı bir işletmenin veyahut ağırlıklı olarak mesleki amaçla hareket eden bir kimsenin yararına olduğu durumlarda İstanbul Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmişlerdir.

 

Üye’nin üyelik kaydı yapması, onun bu üyelik sözleşmesinde ve ilgili internet siteleri ve/veya mobil uygulamalarda yer alan tüm hüküm, şart, uyarı ve hukuki metinleri okuduğu ve bunları kabul ettiği anlamına gelir.

 

İşbu Sözleşme Üye’nin Üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.